عنوان خبراولین دوره مسابقات شطرنج فجر نوجوان گیلان
(شاخه: عمومی)
ارسال شده توسط operator
شنبه 14 اسفند 1395 - 18:43:45


گرامیداشت نوجوان فقید حسام مرادی فرد

18 لغایت 23 اسفند 1395

رشت - هیات شطرنج استان گیلان


hesam22.jpg
آیین نامه اولین دوره مسابقات شطرنج فجر نوجوان گیلان (ریتد)
هیات شطرنج استان گیلان در نظر دارد یک دوره مسابقات استاندارد با جوایزی ارزنده برای رده های سنی  برگزار نماید. (18لغایت 23اسفند95 )
1-مسابقات در گروه های سنی 6-8-10-12-14سال برگزار می گردد.
2-مسابقات در 7دوربه روش سویسی  برگزار می گردد.
3-زمان مسابقه 2*90دقیقه باضافه 30ثانیه از حرکت اول
4-زمان تاخیر 30دقیقه
5-ورودیه مسابقات:80000تومان
6-جوایز مسابقات :به نفرات اول تا سوم علاوه برجایزه نقدی حکم ومدال اهدا می گردد.
رده سنی 6سال
نفراول 200000تومان
نفردوم150000تومان
نفرسوم 100000
رده سنی 8 سال
نفر اول 250000تومان
نفردوم200000تومان
نفرسوم 150000تومان
رده سنی 10 سال
نفراول 300000تومان
نفردوم 250000تومان
نفر سوم 200000تومان
رده سنی 12 سال
نفر اول 300000تومان
نفردوم 250000تومان
نفر سوم 200000تومان
رده سنی 14 سال
نفر اول 300000تومان
نفردوم 250000تومان
نفر سوم 200000تومان
7-پوئن شکنی :
الف-رویارویی مستقیم -ب- بردبیشتر  -ج- بوخ هولز قطع شده1 -د- بوخ هولز قطع شده2-ذ-مجموع بوخ هولز
8-شرایط سنی بازیکنان :
متولدین 11/10/83به بعد:زیر12سال  متولدین 11/10/81به بعد:زیر14سال
متولدین 11/10/87به بعد:زیر8سال  متولدین 11/10/85به بعد:زیر10سال
****  متولدین 11/10/89به بعد:زیر6سال
 9- مکان برگزاری  : هیات شطرنج استان گیلان
10-جدول زمان بندی:
چهار شنبه 18/12/95ساعت 17دور اول
پنج شنبه 19/12/95ساعت 9:30دوردوم-ساعت 17دور سوم
جمعه 20/12/95ساعت 9:30دور چهارم
شنبه 21/12/95ساعت 17دور پنجم
یکشنبه 22/12/95ساعت 17 دور ششم
دوشنبه 23/12/95ساعت 17دور هفتم
جهت ثبت نام با شماره 09111358834پورحاج قنبرتماس بگیریداین خبر از طرف وب سایت هیئت شطرنج استان گیلان|شطرنج گیلان|قهرمانی شطرنج ایران|لیگ شطرنج گیلان
( http://prochess.ir/news.php?extend.320 )