عنوان خبرسایت نتایج مسابقات شطرنج قهرمانی رده های سنی استان گیلان
(شاخه: عمومی)
ارسال شده توسط operator
جمعه 13 مرداد 1396 - 04:25:19سایت نتایج مسابقات شطرنج قهرمانی رده های سنی استان گیلان

زیر 6 سال پسر ----- زیر 6 سال دختر
----------------------
زیر 8 سال پسر ----- زیر 8 سال دختر
----------------------
زیر 10 سال پسر
----- زیر 10 سال دختر
----------------------
زیر 12 سال پسر ----- زیر 12 سال دختر
----------------------
زیر 14 سال پسر ----- زیر 14 سال دختر
----------------------
زیر 16 سال پسر
----- زیر 16 سال دختر
----------------------
زیر 18 سال پسر ----- زیر 18 سال دختر

این خبر از طرف وب سایت هیئت شطرنج استان گیلان|شطرنج گیلان|قهرمانی شطرنج ایران|لیگ شطرنج گیلان
( http://prochess.ir/news.php?extend.344 )