عنوان خبرآیین نامه مسابقات شطرنج لیگ های استان گیلان در سال 1396
(شاخه: عمومی)
ارسال شده توسط operator
چهارشنبه 8 شهريور 1396 - 19:34:26


gilan_chesss.jpg

شروع مسابقات از جمعه 24 شهریورماه 1396

مشاهده آیین نامه مسابقات در ادامه متن ...01_lig_gilan.jpg
02_lig_gilan.jpg
03_lig_gilan.jpg
04_lig_gilan.jpgاین خبر از طرف وب سایت هیئت شطرنج استان گیلان|شطرنج گیلان|قهرمانی شطرنج ایران|لیگ شطرنج گیلان
( http://prochess.ir/news.php?extend.346 )